petek, 3. januar 2014

Poročilo o delovanju ČD v letu 2013

Za nami je prestopno leto 2013. V ta namen  je predsednik Franc Bezovšek pripravil kratek povzetek aktivnosti v naši družini. Vsebina  je objavljena tudi v zadnjem glasilu 2013 Občine Gornji Grad.

Čebelarska družina Gornji Grad (ČD) je v januarju na občnem zboru sprejela obširen program dela in aktivnosti za leto 2013. Ob iztekajočem se letu, ko se oziramo nazaj in ugotavljamo realnost zastavljenih nalog, lahko rečemo, da so bile naše naloge postavljene v okvir pričakovanj in so bile tudi uresničene.
Občinsko financiranje društev- družin je bilo v letošnjem letu za vse velika novost. Na objavljen občinski razpis za sofinaciranje se je prijavila tudi ČD in to za pokroviteljska sredstva iz proračuna na teme:
1.)     Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
2.)     Tradicionalno srečanje čebelarjev
3.)     Ambroževa maša v Novi Štifti

Vse omenjene in sprejete aktivnosti so bile uresničene, poleg teh še vrsta drugih,katere bodo opisane v pričujočem sestavku.

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev smo pripravili v tednu občinskega praznovanja. Dne 22. 6. smo pred Turističnem informativnem centru (TIC)  postavili  paviljon, kjer smo razstavili čebelje pridelke in izdelke iz njih,kakršne lahko napravimo mi čebelarji. Obiskovalcem smo ponudili v pokušino različne vrste medu, cvetni prah - obnožino, medico, medene likerje in dr.). Pri dveh čebelnjakih je bilo na ta dan možno videti domovanje čebel, v našem najbolj razširjenem panju, imenovanem Žnideršičev panj po velečebelarju in konstruktorju Antonu Žnideršiču iz Ilirske Bistrice. Drugi sistem čebelarjenja so prostostoječi panji imenovani LR ali nakladni panji. Prikazano je bilo delo s čebelami, točenje medu, pridobivanje cvetnega prahu, propolisa,voska in druga opravila. Čebelarja sta tudi odgovarjala na vsa zastavljena  vprašanja, ki so obiskovalce zanimala.

Dne 25. junija smo bili na Menini prisotni ob »Dnevu Menine«, ki ga organizirata  Planinsko društvo in Pašna skupnost. Ljubiteljem planin smo želeli prikazati pomen čebel za naravno ravnovesje, katerega vlogo marsikdaj podcenjujemo ter jim ponudili v pokušino čebelje pridelke in naše izdelke iz njih. Postavili smo tudi opazovalni panj, ki je bil na ogled številnim obiskovalcem, ki so prišli tega dne na Menino.

Slušatelji čebelarskega krožka na osnovni šoli v Gornjem Gradu so dne 26. junija pod vodstvom njihovega mentorja Rop Ivana obiskali »Čebelarski center« na Brdu pri Lukovici. Ogledali so si ČC ter šli po čebelarski poti, ki je bila letos odprta in poteka okrog stavbe našega centra. Na tej poti ima ljubitelj čebel kaj videti in se tudi veliko naučiti. Menimo, da je takšen ogled najboljša naložba za prihodnost našega čebelarstva.

Na Čebelarski praznik dne 13. julija smo povabili naše in tudi čebelarje sosednjih družin (društev). Udeležba s čebelarskimi prapori je bila številna, prisotnih je bilo sedem praporščakov s prapori. Na programu je bila povorka, na okrašenem vozu smo prikazali orodja, ki so jih nekdaj uporabljali naši predniki, bila pa je tudi sodobna oprema, katero uporabljamo danes. Žalostno pa je, da je bila  udeležba naših članov na tej prireditvi, kakor tudi na drugih skupnih akcijah,  kot tudi na izobraževanjih, zelo slaba.

Čebelarji na Čeblarskem prazniku 2013 v Gornjem Gradu


Tradicionalno že 32 srečanje čebelarjev smo imeli 7. septembra pri lovskem domu v Zagradišču. Prvo srečanje je bilo leta 1982   v Novi Štifti pri čebelnjaku že pokojnega Grudnik Janka, takrat je bilo dogovorjeno, da se bomo srečevali vsako leto po možnosti pri drugem čebelarju. Vsakoletnega srečanja se udeležuje veliko naših članov s svojimi boljšimi polovicami. Na ta srečanja vabimo tudi predstavnike sosednjih čebelarskih družin, kjer pregledujemo in izmenjujemo naše izkušnje in ocenimo minulo čebelarsko sezono, saj je ta za to leto praktično končana.

V Novi Štifti je bila v nedeljo 1.12. že deveta, tudi že tradicionalna »Ambroževa maša«, zavetnika vseh čebelarjev, ki je prvo nedeljo v decembru. Udeležba je vsako leto številčnejša, zopet vabimo naše člane in sosednja društva-družine iz naše doline in tudi širše iz Savinjsko- Šaleške regije (SA ŠA). Vse večja pa je udeležba čebelarjev tudi preko Črnivca, kot kaže se je prireditev dobro prijela, saj dajemo oglas v svoj osrednji mesečnik »Slovenski čebelar«. Letos je bilo udeleženih devet čebelarskih praporov. Ob zaključku so vsi udeleženci povabljeni na skromen prigrizek v župnišče, katerega nam velikodušno prepusti v uporabo g. župnik Lojze Ternar. V sproščenem pogovoru se vzpostavljajo prijateljske vezi med čebelarji, ocenjujemo pa tudi minulo delo iztekajočega se leta ter seveda načrte kujemo načrte za prihodnje obdobje .

To so prikazani trije sklopi, ki nam jih sofinancira naša občina. S tem pa naša aktivnost še ni zaključena, tako smo se dne 18. maja udeležili 11. »Slovenskega čebelarskega praznika«, ki je vsako leto v drugem kraju, letos je bil v Radovljici na Gorenjskem. Udeležba čebelarjev  SA-ŠA regije, bilo je nas za poln avtobus. To je že tudi tradicionalni shod slovenskih čebelarjev, v spomin na našega prvega učitelja čebelarstva Antona Janše iz Breznice na Gorenjskem, ki je bil prvi učitelj čebelarskih veščin v čebelarski šoli  na Dunaju, za časa vladavine velike cesarice Marije Terezije. Napisal je tudi dve knjigi o čebelarjenju, ki sta v marsičem uporabni še sedaj v dobi sodobne tehnologije.

V Lučah smo čebelarji zgradili svoj čebelarski center, katerega slovesna otvoritev je bila že lansko leto. Center je prvenstveno namenjen za vzrejo in selekcijo čebeljih matic, našemu izobraževanju in seveda prikazu praktičnega dela, predvsem pri zdravljenju čebel.  Dne 29. Junija smo se zbrali čebelarji naše zveze SA ŠA regije, kjer sta nam čebelarja g. Purnat Marko in g. Podrižnik Franc nazorno prikazala delo pri zatiranju varoje s organskimi kislinami  (mravljinčna, oksalna in mlečna). Zaradi neoporečnih čebeljih pridelkov, čebelarji uporabljamo omenjene organske kisline, katere v sledovih vsebuje tudi med. Vse manj uporabljamo sintetične pripravke, zlasti tiste, katerih ostanki se kopičijo v vosku in lahko posredno prehajajo tudi v čebelje pridelke.         

Tematske poti po občini Gornji Grad. V soboto dne 31. 8. 2013 je bila pred TIC-em prva otvoritev  tematskih poti po občini. Tudi čebelarji smo se vključili in imamo svojo pot. Potek naše poti je: Kropa-Čeplje-Otok- Marinšek-Delce-Bočna-Kropa. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti znali za promocijo čebelarstva potegniti kaj koristnega iz tega tudi čebelarji. 

Dne 15. 11. je potekala vseslovenska akcija » Tradicionalni slovenski zajtrk« v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah in tudi vrtcih. V to akcijo smo se vključili tudi čebelarji z darovanjem medu za našo šolo, zadostovalo ga je 10 kg. Letošnje leto je bilo tretje v tako širokem obsegu, kajti nekaj let prej je bil slogan » Medeni zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah« samo v nižji stopnji izobraževanja.

Za konec pa še nekaj o uspešnosti našega čebelarjenja v minulem letu.
Pretekla zima 2012/13 in spomladanski razvoj čebeljih družin je bil za nekatere čebelarje v pravem pomenu katastrofalen. Napadenost čebel z varojo je bila v lanskem letu zelo velika.  Zatiranje s priporočenimi in dobljenimi zdravili pa ni bilo dovolj učinkovito. Že jeseni je umrlo precejšnje število čebeljih družin, spomladi pa so bili številni čebelnjaki skoraj ali popolnoma prazni. Zima se je potegnila v zgodnjo spomlad,februarja in marca smo imeli veliko snega in mraza, tudi v začetku aprila je še padal sneg, bilo je prehladno za normalen spomladanski razvoj čebeljih družin. Panji, ki bi morali biti ta čas že polni mladih čebel, so se le praznili, kajti čas zimskih čebel je mineval,mladih pa še ni bilo dovolj, da bi prinašale nektar in obnožino. Spomladanski razvoj čebeljih družin je tako zamujal za več kot mesec dni.

 Mesec maj je glede medenja popolnoma zatajil, prvi roji so običajno v začetku maja, letošnji so bili mesec dni kasneje. Medenje   na smreki in donosi medu so bili šele v drugi polovici junija in še to zelo skromno. Julija je dobro medila hoja, vendar je kmalu začel med trditi v satju in smo dobili tako imenovani »cementni med«,ki se ne da iztočiti. Medilo in trdilo je zelo lokalno, v višjih legah je manj trdilo, v nižinah bolj. Splošna ocena letošnje čebelarske letine je še kar zadovoljiva,med smo večina točili vsaj enkrat, bile so že letine ko nismo nič točili, ali kakor pravi pregovor »Čebelarji vedno točimo, če ne med pa solze«.

Avtor besedila: Franc Bezovšek

torek, 24. december 2013

Stopite pozitivni in nasmejani v leto 2014

Dragi čebelarji in ljubitelji narave,

Čebelarska družina Gornji Grad vam želi Vesel božič ter srečno in medovito leto 2014. Preživite praznike med najbližnimi, za leto 2014 pa vam želimo, da boste izpeljali do konca vse zastavljene osebne in čebelarske projekte. 


sobota, 30. november 2013

Nova spletna stran Čebelarske zveze SA-ŠA

Čebelarska zveza SA-ŠA je s tem tednom bogatejša za prenovljeno spletno stran - www.cz-sasa.si

Prenova je bila potrebna zaradi lažjega objavljanja novic in seveda razvoja spletne tehnologije. Čebelarska zveza SA-ŠA bo sedaj redno objavljala aktualne novice s področja čebelarskih projektov znotraj SA-ŠA regije. 
Sedaj lahko spremljate vse novosti kar preko spletne strani.
Vodstvo zveze poziva vse čebelarje in vodstva lokalnih društev, da posredujejo morebitne čebelarske novice z vsaj eno ali več fotografij na elektronsko pošto info@cz-sasa.si.

Na spletni strani www.cz-sasa.si pa so poleg aktualnih novic objavljena vsa starejša glasila Čebelica SA-ŠA, kontaktni podatki zveze ter koristni nasveti. 

petek, 15. november 2013

Vabilo na Ambroževo mašo

Čebelarska družina Gornji Grad in ČZ SA – ŠA vas vabita, da se udeležite zahvalne maše v čast našemu zavetniku Ambrožu, v romarski cerkvi Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem Gradu dne 1. 12. 2013 ob 10 uri. Vabljeni vsi čebelarji ter ljubitelji čebelarstva. Posebno vabljeni  praporščaki s prapori.          

Skupinska fotografija iz leta 2009. 


Po maši bo sledilo tudi družabno srečanje.

Dodatne informacije: 041/793-520 (g. Rop)

Se vidimo v nedeljo!

UO ČD Gornji Grad

četrtek, 31. oktober 2013

Čebelarski kongres Apimondia 2013 - Ukrajina

V tem prispevku objavljamo poročilo o udeležbi na svetovnem kongresu Apimondia 2013, ki je potekal v Ukrajini. Naši člani se ga žal niso udeležili, dobili pa smo poročilo dveh slovenskih udeležencev.

Poročilo - 43. mednarodni kongres Apimondije UKRAJINA - KIJEV 2013


Avtor: Janez Mihelič (bivši uredni revije Slovenski čebelar)

V Kijevu v Ukrajini se je po večdnevnem zasedanju končal 43. Kongres Apimondije, mednarodne čebelarske organizacije. Delo kongresa je potekalo od 29. septembra do 4. oktobra 2013. Potekal je Na robu mesta Kijev v Mednarodnem razstavnem centru v Kijevu na obali velike reke Dnepra pod sloganom » Odkrijte deželo medu Ukrajino«. 
Organizatorji so bili poleg Mednarodne čebelarske organizacije Apimondije še Čebelarska zveza Ukrajine in Čebelarskega združenja Ukrajine, Mednarodni kongresni center iz Kijeva, Direkcija za kontrolo kmetijskih proizvodov Ukrajine ter predstavniki turistične organizacije “ Terra Incognita“. Pokrovitelj kongresa je bil predsednik Ukrajine Viktor Janukovič, podporo kongresu pa je zagotovilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo Ukrajine. Kot so zapisali je bil cilj kongresa spodbujanje razvoja domačega čebelarstva, izboljšanje podobe Ukrajine v svetu in okrepitev mednarodnega sodelovanja Ukrajine s svetom. 
Poleg dela generalne skupščine Apimondije so potekala tudi zasedanja strokovnih komisij te mednarodne organizacije, organizator pa je pripravil tudi veliko razstavo čebelarske opreme na kateri je sodelovalo preko sto proizvajalcev čebelarske opreme, vzrejevalcev matic, proizvajalcev zdravil za čebele in čebelarskih organizacij ter čebelarjev proizvajalcev medu. Po podatkih organizatorja je Kongres in razstavo obiskalo okoli 8.300 obiskovalcev. 

Strokovni del kongresa je potekal pod naslovom “Čebelarstvo in globalni izzivi” s katerim so želeli organizatorji izpostavili velike probleme pred katerimi se je znašlo svetovno čebelarstvo zaradi velikega onesnaževanja okolja, pretiranega izkoriščanja naravnih virov, krčenja zelenih površin, uporabe novih za čebele izredno nevarnih pesticidov, čebeljih bolezni, zastrupitev in pojava gensko spremenjenih rastlin ter zaradi vsega naštetega posledično izumiranja čebel v velikem številu. Pričakovanja čebelarjev so bila, da bo čebelarska znanost našla odgovore na ta pereča vprašanja, ki ovirajo razvoj čebelarstva. Prav tako pa tudi odgovore na vprašanja o neprecenljivi moči čebeljih pridelkov in načinu njihove najučinkovitejše uporabe. 
Znanstveni program je potekal v sedmih plenarnih zasedanjih, na teme čebelarska ekonomija biologija čebel, opraševanje rastlin, čebelarska tehnologija, apiterapija in čebelarjenje v nerazvitih deželah. Strokovnjaki so svoje dosežke predstavili še v 16 delovnih skupinah in na štirih okroglih mizah. Na njih je sodelovalo skoraj osemsto znanstvenikov. Prispelo je štiristo znanstvenih člankov in udeleženci so si lahko ogledali osemsto posterjev. Potekala pa so tudi tekmovanja v več kategorijah na katerih so podelili skoraj sto nagrad in priznanj. Glede na to je bil ta kongres eden največjih do sedaj. Vse dogodke so organizatorji že objavili tudi v obliki videoposnetkov, ki si jih že lahko ogledate na uradni spletni strani kongresa. 
Na zaključku je generalna skupščina Apimondije sprejela sklep, da bo 44. kongres Apimondije v Južni Koreji, leta 2017 pa bo 45. kongres v Carigradu v Turčiji. 

Slovenci smo se na kongresu predstavili z nekaj prispevki. Predstavili smo projekt Api turizma, ki sta ga ČZS in potovalna agencija Aritours propagirali tudi na razstavnem prostoru Čebelarske zveze Slovenije. Dr Aleš Gregorc je predstavil referat o vplivu pesticidov na spremembe v čebeljih celicah, poleg njega so nastopili še Peter Kozmus, oba iz Kmetijskega inštituta, Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete in Bratko Filipič iz Mikrobiološkega inštituta Medicinske fakultete. Na razstavi pa je poleg Čebelarske zveze Sloveniji predstavilo svoje izdelke še podjetje Logar. Nedvomno je bil kongres v deželi ki ima veliko čebelarsko tradicijo, potekal je v prijateljskem vzdušju kljub velikim težavam v začetku ob registraciji udeležencev, ko so morali le ti na registracijo dolgo čakati. Kljub nekaterim spodrsljajem pri organizaciji so udeleženci dobili odgovore na mnoga strokovna vprašanja o problemih, ki zavirajo globalni razvoj čebelarstva.

O DELU DELOVNE SKUPINE ZA MED 


Avtorica: doc. dr. Mojca Korošec - Biotehniška fakulteta

Mednarodni kongresi so priložnost tudi za aktivna srečanja strokovnjakov z različnih področij. Sočasno s programom 43. Apimondie se je tako odvijal sestanek članov Mednarodne komisije za med (International Honey Commission, IHC), na katerem je bilo na začetku izpostavljeno vprašanje te komisije v okviru Apimondie. V nadaljevanju so vodje delovnih skupin predstavili aktivnosti in zaključke raziskav, opravljenih v obdobju od septembra 2012. Aktualni cilji IHC so namreč izpopolnitev obstoječih in razvoj novih analitskih metod za med in druge čebelje pridelke, obveščanje o trenutnih vidikih kakovosti in njenega nadzora pri medu in drugih čebeljih pridelkih, izdelava standardov kakovosti za čebelje pridelke (razen medu, ki je že karakteriziran) in izdelava kriterijev kakovosti za posamezne vrste medu iz mane. V različnih delovnih skupinah IHC smo aktivni tudi Slovenci.
Delovna skupina za cvetni prah, ki jo vodi dr. Maria G. R. Campos, je opravila karakterizacijo več vrst cvetnega prahu. Rezultati bodo kmalu dostopni v obliki znanstvenih objav, na primer članek o karakterizaciji cvetnega prahu koruze (Zea Mays). 

Problematika na področju pristnosti medu in ostalih čebeljih pridelkov je zelo aktualna in obsežna, zato so dr. Lutz Elflein in sodelavci delovne skupine za pristnost pripravili zanimive predstavitve raziskav. Dejstvo je, da tudi z izboljšano metodo analize razmerja izotopov ogljika v medu in v proteinskem izolatu medu ni mogoče vedno detektirati potvorbe s sladkornim sirupom C4 (npr. koruzni, trsni). Poleg tega so rezultati analize lahko tudi lažno pozitivni, kot so predstavili za primer novozelandskega medu manuke. Revidirana verzija metode AOAC 998.12 pod določenimi pogoji sicer dovoljuje izjeme, vendar ne navaja vrst medu, ki bi bile izvzete pri tem kriteriju. Ker ima med manuke velik gospodarski pomen, je na Novi Zelandiji zato v teku obširna raziskava z namenom podrobne karakterizacije te vrste medu, ki jo podpira tudi tamkajšnja vlada. V okviru delovne skupine se pripravljajo tudi standardi za matični mleček, pri katerih je potrebno veliko usklajevanj zaradi različnih praks pridobivanja v Evropi in npr. na Kitajskem. Predstavili so osnutek novega standarda ISO za preverjanje geografskega porekla matičnega mlečka. Dr. Schwarzinger je predstavil metodo NMR spektroskopije (jedrska magnetna resonančna spektroskopija) kot primer hitre, nedestruktivne metode za ugotavljanje pristnosti živil.
Skupina za senzorično analizo pripravlja posodobitev kolesa vonjev in arom medu. Dr. Gian Luigi Marcazzan je predstavil primerne standarde za opisnike vonjev in arom, ki so bili izbrani na delavnici te delovne skupine v maju 2013. Prenovljeno kolo vonjev in arom predstavlja osnovo za razvoj standardizirane metode za senzorično analizo medu, ki se pripravlja v okviru delovne skupine. Kratka delavnica s preskusom standardov je bila izpeljana tudi v Kievu.
Po zaključenem 43. kongesu Apimondie je status IHC naslednji: IHC je ena od dvanajstih delovnih skupin Apimondie in sodeluje v znanstveni komisiji Apimondie za tehnologijo in kakovost (Beekeeping Technology and Quality).

Organizatorji zadnjega kongresa Apimondie poročajo o novih mejnikih števila udeležencev in sodelujočih držav. Žal organizacijsko niso bili povsem kos takemu dogodku, zato skupni vtis nikakor ne dosega tistih, ki so ostali po predhodnih kongresih, npr. v Montpellieru ali Ljubljani, ko je s prireditvijo dihalo vse mesto. nedelja, 27. oktober 2013

Predstavitev krakega filma o SMGO

Spoštovani koristniki sistema SMGO in vsi ostali zainteresirani čebelarji!

Vabimo Vas, da se nam pridružite na Dnevu shem višjih kakovosti in Strokovni razpravi o pomenu blagovne znamke za trženje, ki bo potekala v četrtek 24.10.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v Restavraciji Gaj v Mozirju.

 Predviden program dogodka:

-     Pozdrav predsednika ČZS

-     Predstavitev NOVEGA promocijskega filma o SMGO (posnet je bil v Mozirskem gaju, v njemu pa sodeljujejo tudi domači čebelarji)

-     Moč blagovne znamke (Tanja Verhovnik, VERUS d.o.o.)       

-     Predstavitev ugotovitev certifikacijskega organa Bureau Veritas pri presoji SMGO v letu 2013 (Marko Majer, Bureau Veritas)

-     Predstavitev interne kontrole SMGO v letu 2012 in 2013 (Nataša Lilek, ČZS)

-     Izkušnje čebelarja v sistemu SMGO (Marko Purnat, koristnik sistema SMGO)
 

Vljudno vabljeni vsi!