ponedeljek, 16. april 2012

Poročilo Občnega zbora 2012

Tudi letos smo uspešno organizirali Občni zbor, ki pa ni bil volilni. V nadaljevanju si lahko preberete krajše poročilo, o čem vsem smo se pogovarjali.


Pregled 
Občnega zbora Čebelarskega društva Gornji Grad z dne 21. 1. 2012, ki je bil v posebni sobi gostilne Pri Jošku v Gornjem Gradu.

Prisotni: 32 članov (od 44-ih).
Gostje: Franc Šmerc (predsednik ČZ SAŠA), Podrižnik Franc (predsednik ČD Kokarje), Kristjan Kramer (predsednik TD GG), župan Stanko Ogradi, krožkarja OŠ (Tilen Mlačnik in Sergeja Ermenc), Anda Kavčič ter predsednik ČD Kamnik Virjent Štefan.

Občni zbor je bil sklepčen, saj je bilo prisotnih poleg gostov še 32 članov.

Dnevni red:
1.      Otvoritev in pozdrav.
2.      Izvolitev organov občnega zbora:
-         delovnega predsednika,
-         zapisnikarja,
-         overitelja zapisnika in
-         verifikacijske komisije.
3.      Poročila:
-         predsednika,
-         blagajnika,
-         krožkarja Osnovne šole Gornji Grad in
-         nadzornega odbora.
4.      Razprava po poročilih in potrditev poročil.
5.      Predstavitev, obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta ČD GG za leto 2012.
6.      Izvolitev delegatov za:
-         občni zbor  ČZ Slovenije in
-         občni zbor ČZ SA-ŠA.
7.      Podelitev odlikovanj 3. stopnje.
8.    Razno.
_____________
Poročilo predsednika:

Jeseni 2010 smo zazimili 499 čebeljih družin (podatki iz leta 2011), prevladoval je AŽ panjski sistem.
Donosi medu so bili v letu 2011 več kot zadovoljivi, saj smo imeli na koncu sezone v mesecu juliju tudi hojevo pašo. Posledično je bilo veliko zanimanja pri drugih čebelarjih prevaževalcih, ki so skupaj v letu 2011 pripeljali 1100 čebeljih družin. Z nekaterimi smo imeli oziroma še imamo težavo, saj simboličnega prispevka za dovoz niso plačali.

Za nakup sladkorja smo se odločili skupaj in ga organizirano kupili v višini 4500 kg.
Zabeležili smo že tradicionalni piknik čebelarjev v Zagradišu (prostori Lovske družine), sodelovali pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki se je lani razširil iz vrtca na osnovno šolo. Ker nam je ostalo 16 kg medu v tej akciji smo ga podarili otrokom iz okolice Ljubljane. Omeniti je potrebno tudi čebelarski krožek, ki je v letu 2011 prvič po daljšem obdobju (zadnji je bil leta 1984) potekal v Osnovni šoli. V društvenih prostorih (Bočna) smo uspešno organizirali 2 predavanji.

Eden večjih projektov je bil Čebelarski praznik Gornji Grad s tematiko Gozd in čebela. Udeležili smo se projekta Planinskega društva z imenom Dan Menine in tako preko čebelarske stojnice predstavili naše delo. V decembru pa smo organizirali sedaj že tradicionalno Ambroževo mašo (Nova Štifta). Prav tako je potrebno omeniti redno sodelovanje z ostalimi društvi, predvsem znotraj ČZ SAŠA. 

Besedo so imeli tudi gostje, ki so pohvalili naše delo in izrazili podporo v naprej.
Po zaslugi gostov smo dobili odlične informacije o tehnični pomoči za čebelarje za leto 2012. 

Priznanja
V letošnjem letu sta dobila dva naša člana priznanje Antona Janše, tretje stopnje:
- Jože Fale (čebelari od 1997) in
- Aleš Poznič (čebelari od 2000).