sobota, 29. januar 2011

Obetaven začetek leta 2011

Pravijo, da na mladih svet stoji. Če je to res, nas v čebelarskem društvu Gornji Grad za prihodnost društva ne skrbi.

Prejšnjo soboto 22. januarja 2011 smo na letnem občnem zboru pridobili 8 novih članov, kar pomeni za društvo kar 21,6 % rast. To je za nas še bolj vzpodbudno dejstvo, saj skozi celo leto delujemo na različnih področij in je vsaka dodatna pomoč dobrodošla. Prav tako nas veseli, da se čedalje več ljudi zaveda pomena čebelarstva. S tem je polovica našega dela že poplačanega. 
Vsem novim članom je predsednik društva tudi čestital in jim ponudil podporo pri prvih začetkih čebelarjenja.
Novi čebelarji, čebelarka in predsednik društva (foto: Štefi Sem)
Letos je bila na občnem zboru velika udeležba saj se je poleg šestih gostov udeležilo še 40 članov (skupaj z novimi). Predsednik društva g. Franc Bezovšek je predstavil uspešno delovanje v letu 2010 (še posebej povezovanje s Turističnim društvom GG, ČZ SA-ŠA in ČZS) in podal smernice za leto 2011.  Do besede so prišli tudi gostje, ki so v večini pohvalili naše delo in opozorili na premalo izkoriščenost Javno svetovalne službe, ki deluje v sklopu ČZS in je za nas čebelarje povsem brezplačna.

Letos smo imeli tudi 2 jubilejni priznanji, ki jih podarja Čebelarska zveza SA-ŠA. Dobitnika sta bila:
1. Ciril Matek (70 let).
Foto: Štefi Sem
 2. Peter Slatinšek (80 let).
Foto: Štefi Sem
Kakšni so cilji za leto 2011?

Velik napredek za naše društvo so že na novo pridobljeni društveni prostori v Osnovni šoli Bočna, ki si jih delimo z ostalimi društvi. Pri tem gre omeniti, da se za društvene prostore borimo že ogromnih 20 let.

Leto 2011 pa si bomo zapolnili po mnogih drugih izzivih, ki jih nameravamo izpeljati do kraja, tako kot vedno. 

Če izpostavimo 3 najodmevnejše:
1. Oživitev čebelarskega krožka na Osnovni šoli.
2. Čebelarski praznik Gornji Grad 2011 v sodelovanju s partnerji kot so ČZS, TZS, Zavod za gozdove in drugimi.
3. Pomagati pri razvoju vzrejne postaje v Lučah.

Poleg teh treh načrtujemo še piknik čebelarjev, aktivno izobraževanje, medeni zajtrk v vrtcih, Ambroževo mašo in redna srečanja v društevnih prostorih.

Dejstvo je, da brez izobraževanja, razvoja in novih članov težko poskrbimo za ustrezno prihodnost malih čebelarjev, zato pozivamo vsa čebelarska društva, da se še bolj povezujemo med seboj. Z veseljem se bomo udeležili vaših čebelarskih dogodkov, vas pa že sedaj vabimo na Čebelarski praznik Gornji Grad 2011 s tematiko »Čebela in gozd«, ki bo 16. julija 2011.

Naj medi!
Tajnik ČD GG
Aleš Poznič