sreda, 29. maj 2013

Urnik izdaje zdravil 2013

V letošnjem letu je Nacionalni veterinarski inštitut pohitel in pripravil program izdaje zdravil za zdravljenje varoje že v mesecu juniju. Spomnimo, lansko leto smo dobili zdravila v drugi polovici julija.

Metoda škropljenja z oksalno kislino - zimsko zatiranje. (2011)
NOV URNIK IZDAJE!!!
Čebelarji ČD GG smo na vrsti 18. 6. 2013 med 13:00 in 16:00 v društvenih prostorih v podružnici OŠ Frana Kocbeka (Bočna 53).

NE POZABITE s seboj prinesti dnevnika zdravljenja oz. veterinarskih posegov!

Zdravila vam bo, kot vsako leto delila Alenka Jurić, dr. vet. med. Spodaj vam pošiljam njeno obvestilo, ki smo ga v mesecu aprilu prejeli na društvo:

Obvestilo za čebelarje 

Urnik izdaje zdravil je namenjen izdaji vseh rezerviranih zdravil za obvezno poletno zatiranje varoj od meseca junija do 15. julija 2013. 

Vsi čebelarji, ki so rezervirali zdravilo za poletno zatiranje varoj pri veterinarju VF NVI, bodo lahko prevzeli zdravilo na lokaciji svojega stalnega bivališča ali na območju svojega čebelarskega društva ali na sedežu enote VF NVI v terminu, ki je naveden v urniku. VF NVI bo izdajo rezerviranega zdravila zagotovil do 15.7.2013. Po tem datumu se bodo zdravila izdajala brez rezervacije do porabe zaloge zdravila, brezplačna zdravila po uredbi najkasneje do 14.8.2013. 

Vsak čebelar mora ob izdaji zdravil predložiti uradno potrjen Dnevnik veterinarskih posegov, v katerega naj zabeleži številke svojih čebelnjakov in število gospodarskih ter število rezervnih čebeljih družin na posameznem stojišču in podatek o ugotovljeni napadenosti družin z varojami. Vsak čebelar mora plačati stroške veterinarske storitve, ki znašajo ob izdaji zdravila 7 € (z DDV) in ob izdaji veterinarskega recepta 3 € (z DDV).
Alenka Jurić, dr. vet. med.