torek, 24. december 2013

Stopite pozitivni in nasmejani v leto 2014

Dragi čebelarji in ljubitelji narave,

Čebelarska družina Gornji Grad vam želi Vesel božič ter srečno in medovito leto 2014. Preživite praznike med najbližnimi, za leto 2014 pa vam želimo, da boste izpeljali do konca vse zastavljene osebne in čebelarske projekte. 


sobota, 30. november 2013

Nova spletna stran Čebelarske zveze SA-ŠA

Čebelarska zveza SA-ŠA je s tem tednom bogatejša za prenovljeno spletno stran - www.cz-sasa.si

Prenova je bila potrebna zaradi lažjega objavljanja novic in seveda razvoja spletne tehnologije. Čebelarska zveza SA-ŠA bo sedaj redno objavljala aktualne novice s področja čebelarskih projektov znotraj SA-ŠA regije. 
Sedaj lahko spremljate vse novosti kar preko spletne strani.
Vodstvo zveze poziva vse čebelarje in vodstva lokalnih društev, da posredujejo morebitne čebelarske novice z vsaj eno ali več fotografij na elektronsko pošto info@cz-sasa.si.

Na spletni strani www.cz-sasa.si pa so poleg aktualnih novic objavljena vsa starejša glasila Čebelica SA-ŠA, kontaktni podatki zveze ter koristni nasveti. 

petek, 15. november 2013

Vabilo na Ambroževo mašo

Čebelarska družina Gornji Grad in ČZ SA – ŠA vas vabita, da se udeležite zahvalne maše v čast našemu zavetniku Ambrožu, v romarski cerkvi Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem Gradu dne 1. 12. 2013 ob 10 uri. Vabljeni vsi čebelarji ter ljubitelji čebelarstva. Posebno vabljeni  praporščaki s prapori.          

Skupinska fotografija iz leta 2009. 


Po maši bo sledilo tudi družabno srečanje.

Dodatne informacije: 041/793-520 (g. Rop)

Se vidimo v nedeljo!

UO ČD Gornji Grad

četrtek, 31. oktober 2013

Čebelarski kongres Apimondia 2013 - Ukrajina

V tem prispevku objavljamo poročilo o udeležbi na svetovnem kongresu Apimondia 2013, ki je potekal v Ukrajini. Naši člani se ga žal niso udeležili, dobili pa smo poročilo dveh slovenskih udeležencev.

Poročilo - 43. mednarodni kongres Apimondije UKRAJINA - KIJEV 2013


Avtor: Janez Mihelič (bivši uredni revije Slovenski čebelar)

V Kijevu v Ukrajini se je po večdnevnem zasedanju končal 43. Kongres Apimondije, mednarodne čebelarske organizacije. Delo kongresa je potekalo od 29. septembra do 4. oktobra 2013. Potekal je Na robu mesta Kijev v Mednarodnem razstavnem centru v Kijevu na obali velike reke Dnepra pod sloganom » Odkrijte deželo medu Ukrajino«. 
Organizatorji so bili poleg Mednarodne čebelarske organizacije Apimondije še Čebelarska zveza Ukrajine in Čebelarskega združenja Ukrajine, Mednarodni kongresni center iz Kijeva, Direkcija za kontrolo kmetijskih proizvodov Ukrajine ter predstavniki turistične organizacije “ Terra Incognita“. Pokrovitelj kongresa je bil predsednik Ukrajine Viktor Janukovič, podporo kongresu pa je zagotovilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo Ukrajine. Kot so zapisali je bil cilj kongresa spodbujanje razvoja domačega čebelarstva, izboljšanje podobe Ukrajine v svetu in okrepitev mednarodnega sodelovanja Ukrajine s svetom. 
Poleg dela generalne skupščine Apimondije so potekala tudi zasedanja strokovnih komisij te mednarodne organizacije, organizator pa je pripravil tudi veliko razstavo čebelarske opreme na kateri je sodelovalo preko sto proizvajalcev čebelarske opreme, vzrejevalcev matic, proizvajalcev zdravil za čebele in čebelarskih organizacij ter čebelarjev proizvajalcev medu. Po podatkih organizatorja je Kongres in razstavo obiskalo okoli 8.300 obiskovalcev. 

Strokovni del kongresa je potekal pod naslovom “Čebelarstvo in globalni izzivi” s katerim so želeli organizatorji izpostavili velike probleme pred katerimi se je znašlo svetovno čebelarstvo zaradi velikega onesnaževanja okolja, pretiranega izkoriščanja naravnih virov, krčenja zelenih površin, uporabe novih za čebele izredno nevarnih pesticidov, čebeljih bolezni, zastrupitev in pojava gensko spremenjenih rastlin ter zaradi vsega naštetega posledično izumiranja čebel v velikem številu. Pričakovanja čebelarjev so bila, da bo čebelarska znanost našla odgovore na ta pereča vprašanja, ki ovirajo razvoj čebelarstva. Prav tako pa tudi odgovore na vprašanja o neprecenljivi moči čebeljih pridelkov in načinu njihove najučinkovitejše uporabe. 
Znanstveni program je potekal v sedmih plenarnih zasedanjih, na teme čebelarska ekonomija biologija čebel, opraševanje rastlin, čebelarska tehnologija, apiterapija in čebelarjenje v nerazvitih deželah. Strokovnjaki so svoje dosežke predstavili še v 16 delovnih skupinah in na štirih okroglih mizah. Na njih je sodelovalo skoraj osemsto znanstvenikov. Prispelo je štiristo znanstvenih člankov in udeleženci so si lahko ogledali osemsto posterjev. Potekala pa so tudi tekmovanja v več kategorijah na katerih so podelili skoraj sto nagrad in priznanj. Glede na to je bil ta kongres eden največjih do sedaj. Vse dogodke so organizatorji že objavili tudi v obliki videoposnetkov, ki si jih že lahko ogledate na uradni spletni strani kongresa. 
Na zaključku je generalna skupščina Apimondije sprejela sklep, da bo 44. kongres Apimondije v Južni Koreji, leta 2017 pa bo 45. kongres v Carigradu v Turčiji. 

Slovenci smo se na kongresu predstavili z nekaj prispevki. Predstavili smo projekt Api turizma, ki sta ga ČZS in potovalna agencija Aritours propagirali tudi na razstavnem prostoru Čebelarske zveze Slovenije. Dr Aleš Gregorc je predstavil referat o vplivu pesticidov na spremembe v čebeljih celicah, poleg njega so nastopili še Peter Kozmus, oba iz Kmetijskega inštituta, Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete in Bratko Filipič iz Mikrobiološkega inštituta Medicinske fakultete. Na razstavi pa je poleg Čebelarske zveze Sloveniji predstavilo svoje izdelke še podjetje Logar. Nedvomno je bil kongres v deželi ki ima veliko čebelarsko tradicijo, potekal je v prijateljskem vzdušju kljub velikim težavam v začetku ob registraciji udeležencev, ko so morali le ti na registracijo dolgo čakati. Kljub nekaterim spodrsljajem pri organizaciji so udeleženci dobili odgovore na mnoga strokovna vprašanja o problemih, ki zavirajo globalni razvoj čebelarstva.

O DELU DELOVNE SKUPINE ZA MED 


Avtorica: doc. dr. Mojca Korošec - Biotehniška fakulteta

Mednarodni kongresi so priložnost tudi za aktivna srečanja strokovnjakov z različnih področij. Sočasno s programom 43. Apimondie se je tako odvijal sestanek članov Mednarodne komisije za med (International Honey Commission, IHC), na katerem je bilo na začetku izpostavljeno vprašanje te komisije v okviru Apimondie. V nadaljevanju so vodje delovnih skupin predstavili aktivnosti in zaključke raziskav, opravljenih v obdobju od septembra 2012. Aktualni cilji IHC so namreč izpopolnitev obstoječih in razvoj novih analitskih metod za med in druge čebelje pridelke, obveščanje o trenutnih vidikih kakovosti in njenega nadzora pri medu in drugih čebeljih pridelkih, izdelava standardov kakovosti za čebelje pridelke (razen medu, ki je že karakteriziran) in izdelava kriterijev kakovosti za posamezne vrste medu iz mane. V različnih delovnih skupinah IHC smo aktivni tudi Slovenci.
Delovna skupina za cvetni prah, ki jo vodi dr. Maria G. R. Campos, je opravila karakterizacijo več vrst cvetnega prahu. Rezultati bodo kmalu dostopni v obliki znanstvenih objav, na primer članek o karakterizaciji cvetnega prahu koruze (Zea Mays). 

Problematika na področju pristnosti medu in ostalih čebeljih pridelkov je zelo aktualna in obsežna, zato so dr. Lutz Elflein in sodelavci delovne skupine za pristnost pripravili zanimive predstavitve raziskav. Dejstvo je, da tudi z izboljšano metodo analize razmerja izotopov ogljika v medu in v proteinskem izolatu medu ni mogoče vedno detektirati potvorbe s sladkornim sirupom C4 (npr. koruzni, trsni). Poleg tega so rezultati analize lahko tudi lažno pozitivni, kot so predstavili za primer novozelandskega medu manuke. Revidirana verzija metode AOAC 998.12 pod določenimi pogoji sicer dovoljuje izjeme, vendar ne navaja vrst medu, ki bi bile izvzete pri tem kriteriju. Ker ima med manuke velik gospodarski pomen, je na Novi Zelandiji zato v teku obširna raziskava z namenom podrobne karakterizacije te vrste medu, ki jo podpira tudi tamkajšnja vlada. V okviru delovne skupine se pripravljajo tudi standardi za matični mleček, pri katerih je potrebno veliko usklajevanj zaradi različnih praks pridobivanja v Evropi in npr. na Kitajskem. Predstavili so osnutek novega standarda ISO za preverjanje geografskega porekla matičnega mlečka. Dr. Schwarzinger je predstavil metodo NMR spektroskopije (jedrska magnetna resonančna spektroskopija) kot primer hitre, nedestruktivne metode za ugotavljanje pristnosti živil.
Skupina za senzorično analizo pripravlja posodobitev kolesa vonjev in arom medu. Dr. Gian Luigi Marcazzan je predstavil primerne standarde za opisnike vonjev in arom, ki so bili izbrani na delavnici te delovne skupine v maju 2013. Prenovljeno kolo vonjev in arom predstavlja osnovo za razvoj standardizirane metode za senzorično analizo medu, ki se pripravlja v okviru delovne skupine. Kratka delavnica s preskusom standardov je bila izpeljana tudi v Kievu.
Po zaključenem 43. kongesu Apimondie je status IHC naslednji: IHC je ena od dvanajstih delovnih skupin Apimondie in sodeluje v znanstveni komisiji Apimondie za tehnologijo in kakovost (Beekeeping Technology and Quality).

Organizatorji zadnjega kongresa Apimondie poročajo o novih mejnikih števila udeležencev in sodelujočih držav. Žal organizacijsko niso bili povsem kos takemu dogodku, zato skupni vtis nikakor ne dosega tistih, ki so ostali po predhodnih kongresih, npr. v Montpellieru ali Ljubljani, ko je s prireditvijo dihalo vse mesto. nedelja, 27. oktober 2013

Predstavitev krakega filma o SMGO

Spoštovani koristniki sistema SMGO in vsi ostali zainteresirani čebelarji!

Vabimo Vas, da se nam pridružite na Dnevu shem višjih kakovosti in Strokovni razpravi o pomenu blagovne znamke za trženje, ki bo potekala v četrtek 24.10.2013 s pričetkom ob 16.00 uri v Restavraciji Gaj v Mozirju.

 Predviden program dogodka:

-     Pozdrav predsednika ČZS

-     Predstavitev NOVEGA promocijskega filma o SMGO (posnet je bil v Mozirskem gaju, v njemu pa sodeljujejo tudi domači čebelarji)

-     Moč blagovne znamke (Tanja Verhovnik, VERUS d.o.o.)       

-     Predstavitev ugotovitev certifikacijskega organa Bureau Veritas pri presoji SMGO v letu 2013 (Marko Majer, Bureau Veritas)

-     Predstavitev interne kontrole SMGO v letu 2012 in 2013 (Nataša Lilek, ČZS)

-     Izkušnje čebelarja v sistemu SMGO (Marko Purnat, koristnik sistema SMGO)
 

Vljudno vabljeni vsi!

sreda, 29. maj 2013

Urnik izdaje zdravil 2013

V letošnjem letu je Nacionalni veterinarski inštitut pohitel in pripravil program izdaje zdravil za zdravljenje varoje že v mesecu juniju. Spomnimo, lansko leto smo dobili zdravila v drugi polovici julija.

Metoda škropljenja z oksalno kislino - zimsko zatiranje. (2011)
NOV URNIK IZDAJE!!!
Čebelarji ČD GG smo na vrsti 18. 6. 2013 med 13:00 in 16:00 v društvenih prostorih v podružnici OŠ Frana Kocbeka (Bočna 53).

NE POZABITE s seboj prinesti dnevnika zdravljenja oz. veterinarskih posegov!

Zdravila vam bo, kot vsako leto delila Alenka Jurić, dr. vet. med. Spodaj vam pošiljam njeno obvestilo, ki smo ga v mesecu aprilu prejeli na društvo:

Obvestilo za čebelarje 

Urnik izdaje zdravil je namenjen izdaji vseh rezerviranih zdravil za obvezno poletno zatiranje varoj od meseca junija do 15. julija 2013. 

Vsi čebelarji, ki so rezervirali zdravilo za poletno zatiranje varoj pri veterinarju VF NVI, bodo lahko prevzeli zdravilo na lokaciji svojega stalnega bivališča ali na območju svojega čebelarskega društva ali na sedežu enote VF NVI v terminu, ki je naveden v urniku. VF NVI bo izdajo rezerviranega zdravila zagotovil do 15.7.2013. Po tem datumu se bodo zdravila izdajala brez rezervacije do porabe zaloge zdravila, brezplačna zdravila po uredbi najkasneje do 14.8.2013. 

Vsak čebelar mora ob izdaji zdravil predložiti uradno potrjen Dnevnik veterinarskih posegov, v katerega naj zabeleži številke svojih čebelnjakov in število gospodarskih ter število rezervnih čebeljih družin na posameznem stojišču in podatek o ugotovljeni napadenosti družin z varojami. Vsak čebelar mora plačati stroške veterinarske storitve, ki znašajo ob izdaji zdravila 7 € (z DDV) in ob izdaji veterinarskega recepta 3 € (z DDV).
Alenka Jurić, dr. vet. med.