ponedeljek, 26. januar 2009

Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2009

Vsi, ki v tem letu nameravate vlagati v novo čebelarsko opremo/tehnologijo imate možnost zaprositi za delno finančno pomoč s strani države.

Torej uradni razpis se je začel 23. 1. 2009 in vam je na voljo vse do 31. 8. 2009.

Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, ki vključuje podukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom - financiranje prvega nakupa.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2009 znaša 80.000,00 EUR.

Povezava do uradnega razpisa najdete TUKAJ,kjer so vsi podatki za izpolnitev!

Lahko pa pokličete na tel.: 01/580 77 92, kjer vas bodo usmerili in vam svetovali.

Povzetek občnega zbora ČDGG

Dne 17. 1. 2009 je potekal redni letni občni zbor Čebelarske družine Gornji Grad. Zbor se je udeležilo 22 članov v posebni sobi gostilne Pri Jošku.
Poleg rednih članov so bili prisotni še župan Občine Gornji Grad (Sanko Ogradi), podpredsednik ČZ Slovenije in predsednik ČZ SA-ŠA (Marko Purnat) ter ga. Marija Lebar (revija Čebelica).


Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
- delovnega predsedstva,
- zapisnikarja,
- overovitelja zapisnikarja in
- verifikacijske komisije.
3. Poročila,
- predsednika,
- blagajnika in
- nadzornega odbora.
4. Razprava po poročilih ter potrditev poročil
5. Izvolitev predstavnika za ČZS in izvolitev delegatov za ČZ SA-ŠA
6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta ČD za naslednje obdobje
7. Podelitev priznanj
8. Razno

Čebelarska družina Gornji Grad je izvolila naslednje kandidate v organe občnega zbora:

Delovno predsedstvo: Purnat Niko
Zapisnikar: Fale Janez
Overovitelja zapisnikarja: Ivan Ugovšek in Jože Zalesnik
Verifikacijska komisija: Ločičnik Marjan in Potočnik Ivan


Predsednik je predstavil delo Čebelarske družine v letu 2008. Glavne teme so bile:
- izobraževanje,
- pomoč ČD Luče pri gradnji vzrejališča čebeljih matic,
- mladi čebelarji (medeni zajtrk v vrtcih),
- srečanje čebelarjev (tradicija že 27 let),
- zdravstveno varstvo čebel – NVI,
- preskrba s sladkorjem,
- » Dan slovenskih čebelarjev » (udeležba),
- občinsko sodelovanje in
- iskanje potrebnega prostora za sestanke in hranjenje arhiva.

Blagajnik družine nam je podal izčrpno finančno poročilo za leto 2008.
Kot zadnji je predsednik Nadzornega odbora podal poročilo v katerem je seznanil prisotne, da je vodstvo Čebelarske družine poslovalo brez nepravilnosti.

Poleg vodstva družine je podpredsednik ČZS (Marko Purnat), ki je prav tako predsednik Čebelarske zveze Savinjsko-šaleškega območja podal kratko poročilo, katerega glavne teme so bile:
- izobraževanje v Mozirju (4 predavanja),
- izdaja glasila SA-ŠA (dve številki v letu 2008),
- iz ČD SA-ŠA je kar 6 članov v UO ČZ Slovenije,
- poimenovanje čebelarske knjižnice v Lukovici po našem čebelarju g. Janezu Goličniku,
- načrtovana izgradnja vzrejališča čebeljih matic v kraju Luče,
- program ukrepov izobraževanja in aplikativnih raziskav v Sloveniji,
- vzreja čebeljih matic,
- slaba letina (preko zime izguba čebel - cca. 30%), spomladi veliko pomorov čebel,
- davčna zakonodaja, da ni obdavčitve do 40 panjev, brezplačna analiza čebel ob pomoru, analiza medu,
- publikacije za 80€ na člana,
- vzgajanje podmladka čebelarjev in
- problematika z veterinarsko postajo glede zdravil (neorganizirana distribucija zdravil v letu 2008).


Predzadnja točka občnega zbora je bila vsakoletna podelitev priznanj predsednika družine za člane. Priznanja so bila namenjena kot pozornost za člane, ki čebelarijo že 10 ali več let, priznanja z redom Antona Janše ter za življenski jubilej.
Priznanja za večletno čebelarjenje so dobili sledeči:
- Rajter Jože za ( 60 let)
- Bezovšek Franc za (50 let)
- Matek Ciril za ( 20 let)
- Močnik milan za (20 let)


Priznanja z redom Antona Janše II stopnje :
- Fale Janez (podan predlog ČD ŠA-ŠA) ,

Priznanja z redom Antona Janše I. stopnje:
- Bezovšek Franc (dan predlog na ČZ Slovenije)


Poleg zgoraj navedenih tem smo sprejeli tudi sklep, da se Čebelarska družina Gornji Grad v tem koledarskem letu priključi Turističnemu društu GG pri organizaciji Čebelarskega praznika, ki je v preteklosti pustil velik značaj v našem okolju.

Poročilo povzel po uradnem zapisniku: Aleš Poznič
Foto: Marija Lebar in Aleš Poznič

nedelja, 25. januar 2009

Čebelarska maša v Novi Štifti

V nadaljevanju si lahko ogledate nakaj foto utrinkov iz zadnje čebelarske maše dne 7. 12. 2008 v Novi Štifti, katero je organizirala Čebelarska družina Gornji Grad. Maša se organizira že tradicionalno in je posvečena v čast zavetniku vseh čebelarjev, sv. Ambrožu.

Foto: Marija Lebar