ponedeljek, 16. januar 2012

Občni zbor 2012

Vabilo na Občni zbor 2012

Vabljeni vsi člani Čebelarskega društva Gornji Grad na redni Občni zbor, ki bo potekal v soboto 21. 1. 2012 v posebni sobi Pri Jošku.

Vabim vas, da se udeležite našega občnega zbora, kjer bomo pregledali delovanje v letu 2011 in si zadali skupne cilje v letu 2012.
Člani začnemo občni zbor začnemo ob 14.30, ker je potrebno pred uradnim delom pobrati članarino.

Višina članarine:
- redni člani 50 €,
- starejši od 80 let, invalidi in študentje 36 € ter
- društveni člani 36 €.

Zaradi pomembnosti občnega zbora prosim za polnoštevilno in točno udeležbo vseh članov. V objavi Zaključek leta 2011 si lahko pogledate kratek povzetek dela društva v drugi polovici leta 2011.

Dnevni red občnega zbora 2012

1. Otvoritev in pozdrav.
2.   Izvolitev organov občnega zbora:
-         delovnega predsednika,
-         zapisnikarja,
-         overitelja zapisnika in
-         verifikacijske komisije.
3.   Poročila:
-         predsednika,
-         blagajnika,
-         krožkarja Osnovne šole Gornji Grad in
-         nadzornega odbora.
4.   Razprava po poročilih in potrditev poročil.
5.   Predstavitev, obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta ČD GG za leto 2012.
6.   Izvolitev delegatov za:
-         občni zbor  ČZ Slovenije in
-         občni zbor ČZ SA-ŠA.
7.   Podelitev odlikovanj 3. stopnje.
8.  Razno.