Prevaževalci

Obveščamo Vas, da sprejemamo vloge za smrekovo pašo. Pisne vloge za namestitev čebel pošljite v skladu s Pravilnikom o katastru čebelje paše, do 10. 5. 2014.

Vlogo pošljite na naslov: ČD Gornji Grad, Novo naselje 48, 3342 Gornji Grad s pripisom SMREKOVA PAŠA

Kontaktna oseba: 
Janez Fale (Predsednik) - 031/540-871

__________________________________________________________

POVERJENIKI


Bočna 
Anton Žmavc - 041/828-078

Gornji Grad
Ivan Ugovšek - 041/354-642

Nova Štifta
Franc Orešnik - 03/584-75-00

POMEMBNA OBVESTILA

1. Glede na pogoje in pašni red morate pred dovozom oz. po dogovoru s poverjenikom poravnati stroške  razporejanja in kontrole pasišč na transakcijski račun družine, ki znašajo 1 € na / panj.

2. Ne pozabite postaviti na vidno mesto spodnjo dovolilnico in veljavno zdravniško spričevalo.
3.  Ker imamo omejeno število pasišč v ČD GG morate v primeru, da zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne boste pripeljali čebele na pasišče to poverjeniku obvezno javiti. V nasprotnem primeru vaših prošenj ne bomo odobrili v prihodnosti, saj takšno ravnanje onemogoča dovoz čebel drugim čebelarjem.
Veliko uspehov pri čebelarjenju vam želimo, naj medi!

Upravni odbor Čebelarske družine Gornji Grad

Ni komentarjev: