sreda, 24. oktober 2012

Mesečna srečanja v jesensko zimskem času

Vsem članom in ostalim zainteresiranim čebelarjem sporočamo, da smo v Čebelarskem društvu Gornji Grad začeli z rednimi srečanji v jesensko zimskem času!

TERMIN: Srečanja potekajo vsak zadnji petek v mesecu.

LOKACIJA: Društveni prostori v Bočni (Osnovna šola). Odvisno od interesentov lahko srečanje poteka tudi na terenu.

TEMATIKE: Namen srečanj je, da si bolj pogosto delimo čebelarske izkušnje in pridobivamo nova znanja, zato je sama tematika odvisna od aktualnih razmer in idej, pobud članov (ogled čebelarskih filmov, novice na področju zatiranja varoje, tehnologija čebelarjenja ...).

Naslednje srečanje bo izjemoma v petek 2. 10. ob 18.00, ker je ta petek čebelarsko predavanje v Nazarjah -> Oskrba čebel v zimskem času (Franc Podrižnik in Ivan Čopar).

Zaradi praznikov in drugih morebitnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na spremembo dneva srečanja svetujemo, da se predhodno slišimo.
Kontakt: Franc Bezovšek ali Aleš Poznič